O NAS - kasacja

Przejdź do treści
FHU CARO zajmuje się recyklingiem pojazdów samochodowych zarejestrowanych w Wydziale Komunikacji. Wydajemy zaświadczenia uprawniające do ich wyrejstrowania. Firma posiada własną elektroniczną wagę 60-tonową, dzięki czemu może przyjąć do demontażu samochody, maszyny i urządzenia o dużym tonażu.
Dla Państwa wygody dysponujemy własną bazę transportową (np. POMOC DROGOWA – LAWETA).  Nie obciążamy naszych klientów żadnymi kosztami związanymi z dostarczeniem auta do recyklingu.
Celem recyklingu jest uniknięcie zagrożeń dla ludzi i środowiska, jakie powodować może porzucony pojazd, a także oszczędność zasobów naturalnych Ziemi poprzez odzyskiwanie surowców i ponowne ich użycie m.in. do produkcji nowych samochodów.
Wycofany z eksploatacji pojazd jest odpadem niebezpiecznym, zagrażającym środowisku, dlatego też stacje demontażu zapewniają bezpieczne ich przetwarzanie na inne odpady, które następnie są odzyskiwane lub unieszkodliwiane.
galeria-1.JPG
galeria-2.JPG
galeria-3.JPG
galeria-4.JPG
galeria-5.JPG
galeria-6.JPG
galeria-7.JPG
galeria-8.JPG
Caro s.c. FW. Kasacja pojazdów.
Uliczna B., K.
64-930 Kotuń 5
+48 667 108 272
+48 607 620 058
biuro@kasacja-kotun.pl
____________________________________________________________________________________________________________________________
Wróć do spisu treści